fr /

nl /

en

Alternatieve Geschillenbeslechting

SQ-WATT Legal promoot een innovatieve benadering van ADR (Alternative Dispute Resolution) door haar klantenbedrijven een unieke methodologie aan te bieden om hun portfolio van juridische en financiële risico’s te analyseren en een multidisciplinaire strategie voor gepland geschilbeheer uit te voeren.

SQ-WATT Legal is meestal het aanspreekpunt bij voorkeur voor raden van bestuur en managementcomités van bedrijven die deze anticipatiestrategie willen implementeren, omdat dit hen helpt om het aantal, de kosten en de duur van rechtszaken aanzienlijk te verminderen en het beheer van die onzekerheid te optimaliseren ten voordele van de verschillende belanghebbenden van het bedrijf.

SQ-WATT Legal begeleidt zijn cliënten natuurlijk en/of vertegenwoordigt hen in alle mogelijke dimensies van ADR (arbitrage, bemiddeling, onderhandeling, overeenkomst, …), zowel in geschillen die onderworpen zijn aan Belgische of continentale Europese wetgeving als in geschillen die onder de Anglo-Saksische wetgeving vallen.