fr /

nl /

en

Laurent Arnauts

Stichtend vennoot – Laurent ARNAUTS is lid van de Balie van Brussel sinds 1994. Hij heeft een reputatie opgebouwd in baanbrekende complexe rechtszaken die Belgische, Europese of internationale wetgeving betroffen, ter verdediging van minderheidsaandeelhouders, beleggers of bedrijven (bijvoorbeeld de val van Fortis, Europese Emissions Trading System aandelenkwesties, IPG International, aan staatsobligaties gerelateerde zaken) en het strafrecht (Dutroux-zaak, strafzaken tijdens de financiële crisis van 2008 met betrekking tot Fortis, BNP Paribas, KBC, gevallen van beursmanipulatie). Hij pleit in vloeiend Frans, Nederlands en Engels voor de Belgische rechtbanken en het Europese Hof van Justitie.

Hij werd gehoord als deskundige in Belgisch financieel recht door de Southwark Crown Court van Londen in de Libor-zaak.

Alumnus van het Sint-Jozefscollege in Brussel, Laurent Arnauts studeerde rechten aan de Université Libre de Bruxelles, waarvan hij gedurende meerdere jaren ook lid was van de Raad van Bestuur.

Hij begon als juridisch adviseur bij de CCBE (Council of the Bars and Law Societies of the EU), waar hij betrokken was bij de opvolging en het opstellen van wetgeving met betrekking tot advocaten op WTO- en EU-niveau (bijv. Vrije vestiging van advocaten, EU-gedragscode, multilaterale onderhandelingen over het wegnemen van barrières met betrekking tot juridische diensten), of voor de Raad van Europa (Oekraïne).

Hij ontving de Prijs voor Juridische Innovatie van de Belgian Junior Chamber International.

Hij heeft het advocatenkantoor ARNAUTS opgericht en ontwikkeld, dat in 2016 is gefuseerd met het advocatenkantoor WTT van prof. Robert Wtterwulghe tot WATT Legal. Het bedrijf is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, financieel recht en economisch recht in brede zin. Het bedrijf onderscheidt zich ook door de belangen van minderheidsaandeelhouders te verdedigen en door het voeren van collectieve vorderingen (hiervoor is het bedrijf correspondent van Robbins Geller Rudman & Dowd LLP en Belgische lid van het World Investor Lawyers Network).

Als expert geeft Laurent Arnauts ook advies aan de Belgische regering bij het opstellen van wetgeving (bijvoorbeeld omzetting in Wallonië van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, wetgeving inzake controle van de wapenhandel en inzake openbare aanbestedingen door advocaten).

Laurent Arnauts is co-auteur van boeken en artikels over verschillende onderwerpen met betrekking tot de advocatuur of het straf-, proces- of economisch recht (Le cyberavocat, éd. Commission Université-Palais de l’ULG, Liège, 1997; « Het slachtoffer in het strafproces : het grote misverstand », Tijdschrift Criminologie, 2000 ; Belgian chapter of The dispute resolution review, Ed. R. Clark, Law Business research, 2009; « Shareholder democracy in Belgium », in Shareholder Democracy, Ed. M. Olaerts and C.A. Schwarz, Eleven International Publising, 2011; Belgisch hoofdstuk van Handhaving van buitenlandse vonnissen, GTDT, 2013).