fr /

nl /

en

Olivier Lambrechts

Advocaat

Na zijn studie handelsingenieur aan de Solvay Business School heeft Olivier meer dan 10 jaar als financieel analist, projectmanager en zelfstandig consultant managers van grote internationale groepen en aandeelhouders van innovatieve KMO’s geadviseerd. 

Tijdens zijn betrokkenheid bij het beheer van medische beroepsgroepen raakte Olivier gefascineerd door de juridische verhoudingen binnen zorgorganisaties, wat hem ertoe bracht parallel recht te bestuderen, die hij in 2018 afrondde.

Olivier is toegetreden tot de balie van Brussel om onafhankelijk advies te geven en zijn cliënten zowel in precontentieuze als gerechtelijke procedures te verdedigen, en om hun zijn transversale en multidisciplinaire aanpak en de nauwgezetheid van zijn juridische redenering ter beschikking te stellen